Poznaj nas lepiej

 

przyprawyPoczątek działalności firmy to 1997 rok. Zajmujemy się produkcją wysokiej jakości mieszanek przyprawowych i funkcjonalnych dla przemysłu mięsnego oraz gastronomii. Pierwszy rok działalności to przede wszystkim ujednolicenie oferty handlowej, optymalizowanie pracy poszczególnych działów oraz integracja pracowników.

Krokiem milowym było zbudowanie od podstaw nowoczesnej hali produkcyjnej, do której przenieśliśmy się już w maju 1998 roku.Dzięki zachowanym standardom Unii Europejskiej, maszynom nowoczesnej generacji, laboratorium mikrobiologicznemu jako pierwsza firma tej branży wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności, uzyskując w listopadzie 2006 roku certyfikat EN-ISO 22000

Jednakże coraz większe standardy i wymagania systemowe Klientów (w tym sieci handlowych) zmusiły nas do zmiany systemu zarządzania jakością z EN-ISO 22000 na BRC 7. Certyfikat otrzymaliśmy 15 sierpnia 2016 roku. Od 2019 BRC 8.

Obecnie firma Agro-Smak wraz z siostrzaną firmą TOMPOL zajmuje ogólną powierzchnię 20 tys. m2. Nasze produkty eksportujemy do USA, Kanady, Niemiec, na Ukrainę, Białoruś, Słowację oraz do Rosji.

 

Misja firmy

Misją firmy Agro-Smak jest produkcja i sprzedaż najwyższej jakości przypraw oraz dodatków funkcjonalnych dla zakładów przemysłu mięsnego zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i klientów.

Szeroko rozwinięta baza transportowa zapewnia naszym klientom szybki i sprawny dowóz towarów.  Staramy się być jak najbardziej mobilni – w awaryjnych przypadkach dowozimy towar w kilka godzin po zamówieniu.

 

Dlaczego pracujemy w systemie BRC 8 ?

Ponieważ :

 • jakość naszych mieszanek przyprawowych i środków funkcjonalnych jest dla nas priorytetem,

 • chcemy być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów i dostawców,

 • mamy wielki szacunek dla naszych klientów, którzy zapewniają nam pracę i jesteśmy zobowiązani dostarczyć im towar najwyższej jakości,

 • pozytywnie wyróżniamy się na tle konkurencji,

 • pokazujemy naszym klientom, że ich bezpieczeństwo i stabilność produkcji są dla nas najważniejsze.

 

certyfikat

 

 

Polityka jakości

Celem firmy AGRO-SMAK z siedzibą w Dębe – Kolonia gm. Opatówek jest produkcja i sprzedaż wysokiej, powtarzalnej jakości autentycznych zestawów przypraw, dodatków do żywności, aromatów i substancji pomagających w przetwarzaniu dla zakładów przemysłu mięsnego, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i klientów.

Markę firmy wyróżnia wiedza i doświadczenie, a także zaangażowanie w rzetelną pracę na rzecz indywidualnych rozwiązań oferowanych klientom.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie oraz doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodnego z wymaganiami BRC Global Standard For Food Safety, ma na celu dalszy wzrost zaufania klientów, poszerzenie rynków zbytu, poprawę efektywności firmy oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników, usprawnienie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do dostarczenia autentycznych wyrobów spełniających wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego, które zapewniamy poprzez analizowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz monitorowanie krytycznych punktów kontroli i operacyjnych programów warunków wstępnych - od przyjęcia wyrobu do dostarczania do klienta.

Politykę bezpieczeństwa żywności zamierzamy realizować poprzez wytyczenie następujących celów strategicznych, których realizację będziemy nadzorować w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu bezpieczeństwa żywności:

 • Wzrost wielkości sprzedaży i rozszerzenie asortymentów
 • Dostosowanie asortymentów do potrzeb klienta
 • Doskonalenie obsługi klienta
 • Stałe, systematyczne podwyższanie kwalifikacji pracowników
 • Minimalizacja niezgodności wyrobów i reklamacji klientów
 • Doskonalenie reżimu sanitarno-higienicznego
 • Stała troska o zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Włączenie pracowników w realizację Kultury Bezpieczeństwa Żywności

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę bezpieczeństwa żywności i osiągnąć wytyczone cele.

 

 

Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej F 2D/PS 1 RODO

Data wydania: 25.05.2018r.
Wersja:1
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agro-Smak s.k.a. z siedzibą w Dębe Kolonia 8a, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
4) kategoria danych osobowych: imię i nazwisko, adres, nr tel., e mail.
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z zakupionej bazy <nazwa właściciela bazy>, z powszechnie dostępnych źródeł, z Internetu)
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w procedurze PS 1 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej

 

Klauzula informacyjna klientów i dostawców F 2C/PS 1 RODO

Data wydania:25.05.2018r.
Wersja:1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agro-Smak s.k.a. z siedzibą w Dębe Kolonia 8a, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

promocja funduszy europejskich